(ta obrazec izpolnite in pošljite samo, če želite odstopiti od pogodbe)

 

- Komu: Bontour Hungary kft., Régivámköz 6, 1174 Budimpešta, Madžarska 


S tem sporočam, da odstopam od pogodbe za izdelek in za opravljanje te storitve:                                                                                                                                                                                                                                                    

Datum naročila:                                                                                                       

Datum prejema:                                                                                                      

Ime in priimek potrošnika:                                                                                       

Naslov potrošnika:                                                                                                  


Če želite denar prejeti na bančni račun, navedite številko bančnega računa:

                                                                                                                                

Podpis potrošnika (samo če je ta obrazec predložen v papirni obliki)