OBVESTILO O ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKIH
/ Politika zasebnosti in obvestilo o zasebnosti
ki jih upravljavec posreduje posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob zbiranju osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in obvestilo o piškotkih v spletni trgovini www.vasdom.si /
1. O nas

1.1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca podatkov so:

Poslovno ime: Bontour Hungary kft.
Sedež: 1162 Budapest, Budapesti út 20/G, Madžarska
Registriran v: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Registrska številka podjetja: 01 09 208840
DDV: 25330287-2-42
IBAN: HU18 1176 3086 2185 5881 0000 0000

1.2. Elektronska pošta in telefon upravljavca:

E-mail: info@vasdom.si


Tel.: +386 70 573 390

1.3. Naslov upravljavca za pošiljanje dokumentov:

Bontour Hungary Kft., 1162 Budapest, Budapesti út 20/G, Madžarska

1.4. Upravljavec posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki - (kupec), od katerega upravljavec (prodajalec) pridobi osebne podatke v zvezi z njim, zagotavlja naslednje informacije, navodila in pojasnila:

2. Povezave

2.1. Ta pravilnik o zasebnosti in obvestilo o zasebnosti sta del splošnih pogojev, objavljenih na prodajalčevem spletnem mestu.

2.2. Prodajalec potrošnika obvešča, da ne obstajajo posebni ustrezni kodeksi ravnanja, ki bi se jih prodajalec moral držati, pri čemer se kodeks ravnanja razume kot sporazum ali niz pravil, ki opredeljujejo prodajalčevo ravnanje, ki se jih je prodajalec zavezal spoštovati v zvezi z eno ali več posebnimi poslovnimi praksami ali trgovinskimi sektorji, razen če so ti določeni z zakonom ali drugo zakonodajo ali ukrepom javnega organa, ki se jih je prodajalec zavezal spoštovati, in način, kako se lahko potrošnik z njimi seznani ali pridobi njihovo besedilo.

3. Zasebnost in uporaba piškotkov. Navodila in razlaga piškotkov

3.1. Ponudnik v nadaljevanju na kratko pojasnjuje delovanje piškotkov:

3.1.1. Piškotki so besedilne datoteke z majhnimi količinami informacij, ki se prenesejo na vaš računalnik, mobilno ali drugo elektronsko napravo, ki jo uporabljate za brskanje po domeni spletnega mesta, ko obiščete spletno mesto.

Piškotki ne le omogočajo, da spletna domena upravljavca prepozna uporabnikovo napravo, temveč hkrati uporabniku omogočajo dostop do funkcij na spletnem mestu.

Piškotke delimo na dve osnovni vrsti, in sicer:

 • Trajni piškotki - ti piškotki ostanejo v uporabnikovi napravi za obdobje, ki je določeno v piškotku. Ti se aktivirajo vedno, ko uporabnik obišče spletno domeno, ki je ustvarila piškotek.
 • Sejni piškotki - ti piškotki omogočajo upravljavcu spletne domene, da poveže uporabnikove dejavnosti, ko uporabnik odpre okno brskalnika in ga zapusti, ko okno brskalnika zapre. Sejni piškotki so ustvarjeni začasno. Ko brskalnik zaprete, se vsi sejni piškotki izbrišejo.
3.2. Razlaga piškotkov


3.2.1. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletno mesto shrani v vaš računalnik ali mobilno napravo, ko brskate po njem. S to datoteko spletno mesto za določen čas shrani informacije o vaših dejanjih in nastavitvah (kot so prijavno ime, jezik, velikost pisave in druge nastavitve prikaza), tako da vam jih ob naslednjem obisku spletnega mesta ali brskanju po njegovih posameznih straneh ni treba ponovno vnašati.

3.3. Navodila o uporabi piškotkov

3.3.1. Upravljavec spletnega mesta uporablja piškotke za shranjevanje:

3.3.1.1. Dejstev, da ste že odgovorili na anketo, prikazano v ločenem oknu (pop-up), s katero lahko izrazite svoje mnenje o vsebini spletnega mesta (anketa se ne bo ponovno prikazala);

3.3.1.2. Dejstev, da ste se strinjali (ali ne) z našo uporabo piškotkov na tem spletnem mestu.

3.3.1.3. Trženje in ponovno trženje.

Prav tako nekatere podstrani, ki so del upravljavčevega spletnega mesta, uporabljajo piškotke za anonimno zbiranje statističnih podatkov o tem, kdo je posredovalec vira naše spletne domene in kako ste prišli do naše spletne domene.

Dovoljenje uporabe piškotkov ni nujno potrebno za pravilno delovanje spletnega mesta, vendar vam bo omogočilo boljšo uporabniško izkušnjo pri delu z njim. Piškotke lahko izbrišete ali blokirate.

Informacije, shranjene v piškotkih, se ne uporabljajo za vašo osebno identifikacijo, struktura podatkov pa je v celoti pod našim nadzorom. Piškotki se ne uporabljajo za druge namene, kot so navedeni v tem besedilu.

3.4. Kako nadzirati piškotke

3.4.1. Piškotke lahko nadzorujete in/ali izbrišete po lastni presoji. Izbrišete lahko vse piškotke, shranjene v računalniku, in večino brskalnikov nastavite tako, da preprečijo njihovo shranjevanje.

4. Obdelani osebni podatki

4.1. Upravljavec na svojem spletnem mestu obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, prebivališče, elektronski naslov, domača telefonska številka, številka mobilnega telefona, naslov za izstavitev računa, naslov za dostavo, podatki pridobljeni iz piškotkov, IP naslovi.

5. Kontaktni podatki nadzornika za varstvo podatkov

5.1. Upravljavec je imenoval nadzornika za varstvo podatkov.

Kontakt: info@vasdom.si

5.2. Upravljavec je tudi prodajalec v smislu izraza, določenega v splošnih pogojih tega spletnega mesta.

6. Namen obdelave osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in trajanje obdelave osebnih podatkov

6.1. Namen obdelave osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je zlasti:

6.1.1. registracija, ustvarjanje in obdelava pogodb ter podatkov o strankah za namen sklepanja pogodb s tretjimi osebami.

6.1.2. za obdelavo računovodskih dokumentov in dokumentov, povezanih s poslovno dejavnostjo upravljavca.

6.1.3. spoštovanje zakonskih predpisov v zvezi z arhiviranjem dokumentov in listin.

6.1.4. dejavnost upravljavca v zvezi z izpolnjevanjem zahteve, naročila in pogodbe.

6.2. Osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec hrani le določen čas, ki je potreben za namene izvajanja pogodbe, in jih nato arhivira v skladu z zakonskimi roki, ki jih upravljalcu nalaga zakonodaja.

7. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

7.1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, je, odvisno od posebnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo, in namena obdelave, privolitev posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v obdelavo njihovih osebnih podatkov.

7.2. Če upravljavec izvaja obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se takšna obdelava začne šele po privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

7.3. Kadar upravljavec obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za namene pogajanj o predpogodbenih razmerjih ter sklenitve in izvedbe prodajne pogodbe in s tem povezane dobave blaga, izdelkov ali storitev. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dolžan zagotoviti osebne podatke za pravilno izvedbo kupoprodajne pogodbe, sicer izvedba ne more biti zagotovljena. Osebni podatki za ta namen se obdelujejo brez privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

8. Prejemniki ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov

8.1. Prejemniki osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, so ali so vsaj lahko:

8.1.1. zakoniti organi ali njihovi člani upravljavca.

8.1.2. osebe, ki za upravljavca opravljajo delovne dejavnosti v delovnem ali podobnem razmerju.

8.1.3. poslovni predstavniki upravljavca in druge osebe, ki sodelujejo z upravljavcem pri izvajanju njegovih nalog. Za namene tega dokumenta se vse fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo odvisno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodb o delu zunaj delovnega razmerja, štejejo za zaposlene pri upravljavcu.

8.1.4. prejemniki osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bodo tudi upravljavčevi sodelavci, poslovni partnerji, dobavitelji in pogodbeniki, zlasti: računovodsko podjetje, podjetje, ki upravljavcu zagotavlja storitve razvoja in vzdrževanja programske opreme, podjetje, ki upravljavcu zagotavlja pravne storitve, podjetje, ki upravljavcu zagotavlja svetovalne storitve, podjetja, ki zagotavljajo prevoz in dostavo izdelkov kupcem in tretjim osebam, tržna podjetja, podjetja, ki upravljajo družbena omrežja, podjetja, ki zagotavljajo plačilne prehode in druge načine plačila.

8.1.5. prejemniki osebnih podatkov so tudi sodišča, organi pregona, davčni organi in drugi državni organi, če tako določa zakon. Upravljavec bo osebne podatke posredoval zadevnim organom in državnim institucijam na podlagi zakonodaje slovenske republike in v skladu z njo.

8.1.6. Seznam tretjih oseb, ki obdelujejo in prejemajo osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

 • DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o. Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.

9. Informacije o razkritju osebnih podatkov tretjim državam in obdobju hrambe:

9.1. Se ne uporablja. Upravljavec osebnih podatkov oseb ne prenaša v tretje države.

10. Navodilo o obstoju ustreznih pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

10.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima med drugim naslednje pravice:

10.1.1. Določba 10.1 ne posega v druge pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

10.1.2. Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa do podatkov, ki vključuje:

 • pravico, da od upravljavca podatkov pridobi potrditev, ali obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in če jih, v kakšnem obsegu. Če se obdelujejo, ima hkrati pravico, da izve njihovo vsebino in od upravljavca podatkov zahteva informacije o razlogih za njihovo obdelavo, zlasti informacije o: razlog za njihovo obdelavo, kategorije zadevnih osebnih podatkov, prejemnike ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti, zlasti v primeru prejemnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, pričakovano obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, informacije o merilih za njegovo določitev, obstoj pravice, da od upravljavca podatkov zahteva popravek osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali njihov izbris ali omejitev obdelavo in obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru, obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno z oblikovanjem profilov in v takih primerih vsaj smiselne informacije o uporabljenem postopku ter pomenu in predvidenih posledicah take obdelave osebnih podatkov za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o ustreznih zaščitnih ukrepih, kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

10.1.3. Pravica do kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, vendar pod pogojem, da pravica do kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih.

10.1.4. Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do popravka, ki vključuje pravico:

 • da upravljavec podatkov brez nepotrebnega odlašanja popravi napačne osebne podatke v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, tudi s posredovanjem dodatne izjave posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • posameznika do izbrisa osebnih podatkov (tako imenovana "pravica biti pozabljen").

10.1.5. Pravica, da od upravljavca podatkov brez nepotrebnega odlašanja zahteva izbris osebnih podatkov o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če je izpolnjen katerikoli od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani.
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere se izvaja obdelava, če ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov.
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi osebnih podatkov in ni prevladujočih zakonitih razlogov za obdelavo osebnih podatkov.
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, so bili osebni podatki nezakonito obdelani.
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti v skladu s pravom Evropske unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca podatkov.
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

10.1.6. Pravica upravljavca podatkov, ki je razkril osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja ukrepov, da obvesti druge upravljavce podatkov, ki obdelujejo osebne podatke, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteval izbris vseh sklicev na te osebne podatke, njihovih kopij ali replik, pri čemer se šteje, da se za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporablja pravica do izbrisa osebnih podatkov, ki vsebuje pravice ne velja, če je obdelava osebnih podatkov nujna:

 • uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja.
 • za izpolnitev pravne obveznosti, ki zahteva obdelavo v skladu s pravom Evropske unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvedbo naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.
 • zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja.
 • za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstvene ali zgodovinske raziskave ali za statistične namene, če je verjetno, da pravica prepreči ali resno ovira uresničitev namenov takšne obdelave osebnih podatkov; ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

10.1.7. Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da omeji obdelavo osebnih podatkov, ki vključuje:

 • pravico, da upravljavec omeji obdelavo osebnih podatkov v enem od naslednjih primerov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov v obdobju, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov, obdelava osebnih podatkov je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad zakonitimi razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • pravico, kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena, da se taki omejeni osebni podatki obdelujejo samo s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za varstvo pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa evropske unije ali države članice, razen za shranjevanje.
 • pravico do predhodnega obvestila o odpravi omejitve obdelave osebnih podatkov.

10.1.8. Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da izpolni obveznost obveščanja prejemnikov, ki vključuje: pravico upravljavca podatkov, da vsakega prejemnika, ki so mu bili osebni podatki razkriti, obvesti o vsakem popravku ali izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali zahteva nesorazmeren napor, pravico upravljavca, da posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti o teh prejemnikih, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, to zahtevajo.

10.1.9. Pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do prenosljivosti podatkov, ki vključuje: pravico do pridobitve osebnih podatkov o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih je ta posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico do prenosa teh podatkov k drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec pri tem oviral, če:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,
 • obdelava se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.


10.1.10. Pravica do pridobitve osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravica do prenosa teh podatkov drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec pri tem oviral, ne bo imela škodljivih učinkov na pravice in svoboščine drugih.

10.1.11. Pravico do neposrednega prenosa osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo.

10.1.12. Pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do ugovora.

10.1.13. Pravico, da iz razlogov, povezanih s posebnim položajem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki se izvaja vključno z ugovarjanjem profiliranju.

10.1.14. V primeru uveljavljanja pravice do ugovora kadarkoli iz razlogov, povezanih s posebnim položajem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi osebnih podatkov, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Vključno s pravico do ugovora profiliranju, pravico, da upravljavec ne sme nadalje obdelovati osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, razen če upravljavec dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali razloge za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

10.1.15. Pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, če je to povezano z neposrednim trženjem; če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne smejo več obdelovati za takšne namene.

10.1.16. V zvezi z uporabo storitev informacijske družbe, pravico do uveljavljanja pravice do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

10.1.17. Pravico, da iz razlogov, povezanih s posebnim položajem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, če se osebni podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali v statistične namene, razen kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

10.1.18. Pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z avtomatiziranim individualnim odločanjem.

10.1.19. Pravico, da se zanj ne sprejme odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, in ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali podobno pomembno vpliva nanj, razen kadar je odločitev:

 • potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov.
 • dovoljuje zakonodaja Evropske unije ali zakonodaja države članice, ki velja za upravljavca in ki določa tudi ustrezne ukrepe za zagotavljanje varstva pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • na podlagi izrecne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

11. Navodila o pravici posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov:

11.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadarkoli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve, dane pred njenim preklicem.

11.2. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov - v celoti ali delno. Delni preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov se lahko nanaša na določeno vrsto dejanj obdelave, medtem ko zakonitost obdelave osebnih podatkov v obsegu preostalih dejanj obdelave ostaja nespremenjena. Delni preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov se lahko nanaša na določen poseben namen obdelave, medtem ko zakonitost obdelave osebnih podatkov za preostale namene ostaja nespremenjena.

11.3. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko pravico do preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov uveljavlja v papirni obliki na naslov upravljavca, ki je v poslovnem registru vpisan kot njegov sedež v času preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov, ali v elektronski obliki z elektronskimi sredstvi (s pošiljanjem elektronskega sporočila na elektronski naslov upravljavca, naveden v identifikaciji upravljavca v tem dokumentu).

12. Navodila o pravici posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da vloži pritožbo pri nadzornem organu:

12.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če meni, da je obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim v nasprotju z uredbo, vse brez poseganja v druga upravna ali sodna pravna sredstva.

*Zadevna oseba ima pravico, da jo nadzorni organ, pri katerem je bila vložena pritožba, kot pritožnik obvesti o poteku in izidu pritožbe, vključno z možnostjo sodnega varstva.

12.2. Nadzorni organ v slovenski republiki je Varuh človekovih pravic RS.

13. Informacije, povezane z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

13.1. Ker obdelava osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v obliki avtomatiziranega odločanja, vključno z oblikovanjem, upravljavca podatkov ni vključena, so osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, predmet avtomatiziranega odločanja. Vključno z oblikovanjem profilov, in o uporabljenem postopku ter o pomenu in predvidljivih posledicah takšne obdelave osebnih podatkov za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

14. Končne določbe

14.1. Ta pravilnik o zasebnosti ter obvestila o zasebnosti in piškotkih so sestavni del splošnih pogojev in pravilnika o pritožbah. Dokumenti - splošni pogoji in reklamacijski postopek tega spletnega mesta so objavljeni na domeni prodajalčevega spletnega mesta.

14.2. Ta pravilnik o zasebnosti začne veljati in učinkovati po objavi na prodajalčevem spletnem mestu.